Näide ettevalmistustööst ning lõpptulemusest. Hoone soojustati kasutades Werrowooli tselluvilla.