Puitkiudvill on veel üks levinud soojustamise materjale. Puitkiudvill on 100% boraadivaba soojustusmaterjal. Ökoloogiline puitkiud vill on valmistatud männipuidust. STEICOzell  on Saksamaal toodetud kõrgkvaliteetne puitkiudpuistevill mida kasutatakse elementide, seinte, lagede ja kaldlagede soojustamiseks. Tänu difusioonivoolule avatud struktuurile toimib STEICOzell niiskusregulaatorina ning aitab seeläbi kaasa ehitusbioloogiliselt meeldiva elukeskkonna loomisele. Tänu suurepärastele soojussalvestusomadustele takistab STEICOzell lisaks suvekuumuse tungimist ehitisse. Esimese isolatsioonimaterjalide tootjana lasi STEICO AG rahvusvahelisel metsahoolekogul FSC (Forest Stewardship Council) sertifitseerida kogu oma tootevaliku. STEICO kasutab oma toodetes üksnes taasmetsastatud ning FSC rangete ettekirjutuste järgi majandatud metsadest pärit puitu. Seeläbi seab STEICO ökoloogilised kriteeriumid nii metsa taaskasutamisele, tootmisele kui ka lõpptoodangule.

Omadused

 • Pragudeta isolatsioonikiht
 • väga head soojusisolatsiooni- ja soojust salvestavad omadused
 • Suurepärane kaitse suvise palavuse eest
 • Eriti hea avatus difusioonivoolule tagab tervisliku sisekliima
 • Pikaajaline püsivus tänu puitkiudude omavahelisele haakumisele
 • Jääkideta paigaldus
 • Paigalduse kõrge kvaliteet tänu kvalifitseeritud paigaldajatele
 • Käideldav, puitkiud puhtast männipuidust
 • Optimaalne mürakaitse koos STEICO puitkiud-isolatsiooniplaatidega
 • Saksamaa keskkonna- ja looduskaitseliidu BUND keskkonnaauhind 1999

Kasutusvaldkonnad

 • Materjal on ette nähtud erinevate ehituslike tühimike isoleerimiseks.
 • Eelvalmistatud seina- ja katuseelementide täitmine.
 • Ideaalne soojustusmaterjal katuste ja põrandate renoveerimiseks.

Puit – juba looduse poolt hästi loodud

Puit on ammusest ajast olnud hinnatud ehitusmaterjal, seda muuhulgas ka oma soojusisolatsiooniomaduste tõttu. Tänu oma ainulaadsele rakulisele ehitusele isoleerib puit soojust 15 korda paremini kui betoon, 400 korda paremini kui teras ja 1770 korda paremini kui alumiinium. Seega on näiteks 2,5 cm paksune puitsein paremate soojusisolatsiooniomadustega kui 11,5 cm paksune tellissein. Samas on puit äärmiselt stabiilne, pika elueaga ja kergesti töödeldav. Rakendused, kus puit tänapäeval ehituses kasutust leiab, ulatuvad lihtsatest prussidest ja puitkiudplaatidest kaasaegsete tarinduselementideni nagu näiteks kandetalad.

Paigaldatav mistahes mõõtmete ja kujuga tühimikesse

STEICOzell koosneb puhastest lahtistest puitkiududest, mis täidavad tihedalt kõik tühimikud. Iga üksikkiud kannab endas loodusliku puidu suurimaid eeliseid: kestvust, stabiilsust ja väga häid soojusisolatsiooniomadusi. Isolatsioonikihi õhupidavuse tagamiseks on vajalik välispiirde sisepinnale paigaldada korrektselt auru- ja õhutõke nt. „pro clima® INTELLO PLUS”. Isolatsioonikihi paigaldamisel puhutakse STEICOzell kõrge surve all suletud tühimikesse, materjali paigaldusjärgne kuju sõltub täielikult piiravate pindade kujust ja paigutusest. Seetõttu sobib STEICOzell nii tööstuslikuks kasutamiseks (nt terviklike seinaelementide tootmine) kui ka renoveerimistöödeks.

Puitkiudvill paigaldamine

Kiire paigaldus ja kvaliteet

Toodet STEICOzell paigaldavad üksnes vastava väljaõppe saanud koostööpartnerid ja litsentseeritud ettevõtted (vastavalt ehitusjärelevalve üldisele heakskiidule). Tootjapoolsed koolitused ning Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa materjalikontrolli ameti poolne järelevalve tagab projekteerijate ja ehitajate jaoks kestvalt kõrge kvaliteedi nii tootmisel kui ka paigaldamisel. STEICOzell tarnitakse kokkusurutuna ja kottidesse pakituna.

Tihendatud kiudmaterjal valatakse spetsiaalsesse paigaldusseadmesse ning suunatakse painduvate torude kaudu paigalduskohta. Paigaldusviisi eelis: paigaldusseade ja isolatsioonimaterjal võivad asetseda ka väljaspool ruumi, kuhu materjal paigaldatakse. See tagab töö kiiruse ka kitsastes tingimustes.

Meeldiv sisekliima kogu aasta jooksul

Tänu difusioonivoolule avatud struktuurile toimib STEICOzell
niiskusregulaatorina ning aitab seeläbi kaasa ehitusbioloogiliselt meeldiva elukeskkonna loomisele. Tänu suurepärastele soojussalvestusomadustele takistab STEICOzell lisaks suvekuumuse tungimist ehitisse. Tulemus: meeldiv jahedus kuumadel suvepäevadel ning mõnus soojus ka kõige karmimal talvel.

Vajumiskindlus

Tagamaks aastakümneid kestvat püsivat isolatsioonivõimet, on oluline, et soojustusmaterjal säilitaks oma kuju ja mahu. Toote STEICOzell paigaldamisel haakuvad üksikud puidukiud omavahel kolmemõõtmeliselt (tõendatud mikroskoopuuringute abil). See tagab vaatamata materjali väikesele paigaldustihedusele suure elastsuse ja vajumiskindluse.

Keskkonna ja inimese heaolu nimel!

STEICO kasutab oma toodetes üksnes taasmetsastatud ning FSC rangete ettekirjutuste järgi majandatud metsadest pärit puitu. Seeläbi seab STEICO ökoloogilised kriteeriumid nii metsa taaskasutamisele, tootmisele kui ka lõpptoodangule.

Puistevilla Steico zell tehnilised andmed

Puistevillaga hoonete soojustamine

Villavennad OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kelle põhitegevuseks on puistevillaga hoonete soojustamine. Puistevilla hind on tihti väga erinev. Kõik oleneb käesoleva objekti keerukusest, suurusest.

Puistevillaga maja soojustamine on kiire, soodne ning parim lahendus nutikale majaomanikule. Professionaalsed seadmed ja sertifitseeritud materjalid koos väljaõppinud meeskonnaga tagavad kiire ja korraliku töö!

+372 5300 6929 Küsin pakkumist