Omadused ja eelised

Tselluvill on purustatud ajalehest valmistatud soojustusmaterjal mida on kasutatud üle 70-ne aasta. Tselluvill on üks parimaid soojustusmaterjale mida kasutada hoonete soojustamiseks. Tselluvill on soojapidav, müra vähendav ja niiskust reguleeriv materjal. Samuti aitavad materjalis leiduvad soolad (boraadid) eemale peletada närilisi. 

Purustatud taaskasutatud ajalehte mida on töödeldud tulekindlate ainetega hakati kasutama laialdaselt alates 1970. Tselluvilla valmistamiseks on kasutatud erinevaid materjale: sealhulgas ajalehti, lainepappi, puuvilla, õlgi, saepuru, kanepit ja maisitõlvikut. Meie kasutame Võrumaal, Antslas valmistatud ja ökomärgisega auhinnatud Werrowooli tselluvilla mida valmistatakse taaskasutatud ajalehest kui ka lainepapist.

Soojapidav

Tselluvilla soojustusomadused on konkureerivate materjalidega võrreldes paremad. Soojustusomadusi mõõdetakse soojusjuhtivusteguriga (lambda – λ). Soojusjuhtivustegur näitab soojuse hulka, mis 1 sekundi jooksul läbib 1 ruutmeetri suurust ja 1 meetri paksust homogeenset ainet kui temperatuuride vahe aine erinevatel pooltel on 1 kraad. Seega, mida väiksem on antud näitaja, seda parem on soojustusmaterjal. Tselluvilla Werro Wool soojusjuhtivustegur (λ) on 0,039 W/mK. Vastav katse on tehtud TTÜ poolt ning tulemusega saad tutvuda siin. Võrreldes konkureerivate toodetega on tulemus parem (klaasvillapuistel vastavalt 0,042 W/mK ning kivivillapuistel 0,045 W/mK).

Kui lambda on konkreetse materjalikeskne näitaja, siis U-väärtus ehk välispiirde soojajuhtivus käsitleb tarindit tervikuna. U-väärtuse kaudu näidatakse soojakadu läbi tarindi välisseina pinnaühiku kohta. Selle arvutamisel kasutatakse materjali soojatakistuse R väärtust. U-väärtust on oluline silmas pidada projekteerijal, see aitab otsustada materjalide valiku ja kihipaksused.

Tselluvilla head soojusisolatsiooni omadused tulenevad asjaolust, et see on tehtud vanapaberist, mille algtoormeks on tsellulooskiud. Tsellulooskiud on sobiliku poorsusega ning nende vahel on kõrge liikumatu õhu osakaal.

Niiskust reguleeriv ja hingav

Tselluvilla heaks omaduseks on võime imada endasse niiskust ning seda taas aja jooksul loovutada. Mineraalsetel soojustusmaterjalidel selline omadus puudub. Tselluvilla hingavus tähendab seda, et soojustamisel pole tarvis kasutada aurutõkkeid. Aurutõkete puudumine annab hoonele parema hingavuse, parandab sisekliimat ning elimineerib kondensatsioonivee kahjustused. Hoone hingavuse ja sisekliima aspekt on eriti oluline piirkondades, kus on täheldatud radooni (mürgine ja inimorganismile kahjulik maapõuest eralduv gaas) tavalisest kõrgemat taset (radooni ohupiirkondi Eestis saad uurida siit).

Samuti hoiab tselluvill niisketel aastaaegadel hoone konstruktsioonid kuivad, mis vähendab külmasildade tekkimist ning pikendab konsutruktsioonide eluiga.

Allergiavaba

Kuivõrd tselluvill on toodetud looduslikust materjalist (ajalehe paberist ehk ümbertöödeldud puidukiust) sobib see kasutamiseks ka selliste hoonete puhul, kus viibivad tihti erinevate allergiatega inimesed. Tselluvilla kasutamine on eriti sobiv avalike hoonete nagu lasteaiad, koolid, hooldekodud jne. soojustasmiseks. Huvitatud osapoolte toel levitatakse arvamust, et tselluvillas sisalduvad boorsoolad ei ole inimesele ohutud. Tegelikkuses sellel teaduslikku tõendust ei ole. Boorisoolasid kasutatakse laialdaselt kosmeetikas ning erinevates meid igapäevaselt ümbritsevates toodetes (sh. plastist toodetes ning LCD-telerites). Tselluvilla Werro Wool toodetakse kindla retsepti järgi, milles boorisoolade osakaal on väike. Selles kasutatakse ka teisi inimese jaoks samuti ohutuid lisandeid. Õige retsepti eesmärk on tagada materjali kasulikud omadused, mis loovad kasutusväärtuse.

Müra summutav

Tselluvill Werro Wool on suurepärase mürasummutusvõimega, mis tuleneb materjali helbelisest struktuurist. Nii välis- kui siseseinte mürapidavuse suurendamisel on tulemus märkimisväärne.

Keskkonnasõbralik ja valmistatud Eestis

Tselluvill on valmistatud kuni 90% ulatuses vanapaberist, mistõttu annab ta olulise panuse taaskasutuse suurenemisele majandusringluses. Tselluvill on ka ise taaskasutatav – teda on võimalik vajadusel maja konstruktsioonidest kokku koguda ning uuesti soojustusena kasutada.

Tselluvill Werro Wool on valmistatud Eestis ning üldjuhul Eestist kogutud vanapaberist. Seetõttu on tselluvilla valmistamisprotsessi looduslik jalajälg mitmetest konkureerivatest toodetest väiksem. Tootmisprotsessis kasutame kaasaegset tehnoloogiat ning teeme koostööd rahvusvaheliste osapooltega hankimaks kõige uudsemat informatsiooni oma toote arendamiseks. Tootmistegevuses järgime hoolsalt kvaliteedistandardeid, mille tunnustusena omame ISO 9001 kvaliteedijuhtimise ning ISO 14001 ja EMAS keskkonnajuhtimise sertifikaati (keskkonnaaruandega saad tutvuda siin).

Tselluvilla Werro Wool jõupaberist pakend on samuti võimalik ümbertöödelda. WerroWool’i tehas asub Võrumaal andes omapoolse panuse ettevõtluse arengule väljaspool suuri keskusi. Meile on oluline panustada ühiskondlikesse tegevustesse ka väljaspool tootmistegevust. Selle kohta leiad infot siit.

Soodne

Tselluvilla Werro Wool teevad soodsaks järgmised asjaolud:

  • Tselluvillapuiste paigaldamine on kiirem, õhutihedam ja odavam kui tavaliste rull- või plaatvillade kasutamine.
  • Tselluvillapuiste paigaldamisel puudub vajadus aurutõkke järele (materjali- ja ajakulu), kui juba projekteerimisfaasis on sellega arvestatud.
  • Tselluvilla soojustusvõime võrreldes klaas- ja kivivillapuistega on veidi parem, mis annab lisasäästu pikemas perspektiivis.
  • NB! Werro Wooli tselluvillapuiste on konkureerivate klaas- ja kivivillapuistete kõrval väga soodsa hinnaga tingimusel, et võrreldakse tootjate poolt nõutud materjalitihedustel põhinevaid pakkumisi. Miks on tootjate poolt nõutud tiheduste järgimine kõige olulisem? Seepärast, et puistevillade paigaldamisel on pahatahtlikul vahendajal/paigaldajal kombeks puistevillakihti puhuda vähem materjali ning rohkem õhku saavutades seeläbi näiliselt soodsa maksumuse. Tulemuseks on peatselt äravajuv ning naeruväärse soojapidavusega isolatsioonikiht. Tootjatena ei saa me sellist pettust sallida, mistõttu töötame väikese arvu pikaajaliste paigalduspartneritega, kelle kätte usaldame klientide heaolu. Ja kui paigalduspartner peaks kaduma, siis kanname ise edasi garantiikohustust kliendi ees!
  • Kuivõrd tselluvill Werro Wool on toodetud Eestis, tekib siinsete elanike jaoks oluline sääst ka materjali väiksemast transpordikulust.

Kahjurivaba

Tselluvillas sisalduvad boorisoolad hoiavad soojustuskihist eemal närilised. Samuti pärsivad boorisoolad hallituse ja erinevate seente arengut. See on eriti oluline aspekt puhuks, kui toimub veeleke või muu ajutine niiskuskoormuse kasv. Hingava materjalina tselluvill aja jooksul kuivab ning säilitab oma soojustusomadused.

Tulepüsivus

Werro Wooli tselluvillale on TÜV Eesti OÜ poolt teostatud põlemistestide alusel antud tulemuseks B-s1, d0 (Euroclass skaalal), mis tähendab, et materjalil pikemaajaline väikese leegi (kõrgus 20 mm) kindlus ning termilise mõjutuse korral on tegemist aeglase ja limiteeritud soojuseralduvusega materjaliga.Kõnealune tulemus on saadud sõltumatu labori poolt ning vastava katseprotokolliga saab tutvuda siin.

Tulepüsivuse tarbeks on tselluvilla koostisesse lisatud soolasid, mis moodustavad tootest kuni 15%. Werro Wooli tootmisel teostame pidevalt tulepüsivuse katsetusi. Selleks on kehtestatud vastavad rutiinid.

Paljud klaasvillapuisted kuuluvad mittepõlevasse A-kategooriasse. Aga paraku need sulavad kuumuse mõjul, mis omakorda kiirendab tule edasikandumist konstruktsioonides. Tselluvilla tulepidavust on testitud arvukates katsetustes. Huvitava ülevaate tselluvilla, klaasvilla ja ilma isolatsioonita hoone põlemisest leiad allpool.

TootjasertifikaatLae alla PDF

Tulepüsivusesertifikaat Lae alla PDF

Soojusjuhtivuse test TTÜLae alla PDF

Puistevillaga hoonete soojustamine

Villavennad OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kelle põhitegevuseks on puistevillaga hoonete soojustamine. Puistevilla hind on tihti väga erinev. Kõik oleneb käesoleva objekti keerukusest, suurusest.

Puistevillaga maja soojustamine on kiire, soodne ning parim lahendus nutikale majaomanikule. Professionaalsed seadmed ja sertifitseeritud materjalid koos väljaõppinud meeskonnaga tagavad kiire ja korraliku töö!

+372 5300 6929 Küsin pakkumist