Not Found

The requested URL index.php was not found on this server.


Apache/2.2.22 (Linux) Server at Port 80
1Sigulda lossi muuseum, ajaloolise väärtusega ordulinnuse kõrvalhoone on muinsuskaitse valvsa silma all saanud uue soojustuse! - Villavennad

Sigulda lossi muuseumi seinad said Werrowooli tselluvillaga soojustatud. Kasutatud on märgmeetodit, kus vill liimitakse vastava sideainega seina. Keskmine kuivamise aeg seinas 2-6 nädalat sõltuvalt ilmast. Töö maht ~70m3