Kortermajale ehitati pööningule käigutee, tuulesuunajad ning luugikraed. Eelnimetatud tööd võimalik tellida lisatööna meilt. Samuti isoleeriti köetavad korstnad. Laepeal puudus eelnevalt soojustus – nüüd saavad majaelanikud küttearvetelt kokku hoida.